Olympische Spelen Londen (2012)
Home > Nieuws

Bisschop Van Luyn neemt afscheid van Rotterdam

Geplaatst op: 18-06-2011

Rotterdam (Van onze verslaggever) 18 juni 2011 - Monseigneur Adrianus van Luyn heeft vandaag tijdens een pontificale eucharistieviering in de kathedraal van de Heiligen Laurentius en Elisabeth afscheid genomen als bisschop van Rotterdam. Aan de plechtigheid nam een groot aantal Nederlandse bisschoppen deel, een vijftigtal priester, tientallen diakens en honderden gelovigen.

Prominenten
In de kerkbanken zat een aantal prominenten, zoals de Prins van Oranje en zijn echtgenote prinses Máxima, commissaris van de Koningin Jan Franssen, burgemeester Ahmed Aboutaleb, minister Piet Hein Donner en minister van staat Ruud Lubbers.

Wapenspreuk
In zijn homilie, die doorspekt was met citaten uit encyclieken, ging de bisschop in op de betekenis van zijn Latijnse wapenspreuk Collabora Evangelio: 'Draag je deel in de inspanning en het lijden voor het Evangelie.' Dat is een citaat uit de brief van de apostel Paulus aan zijn leerling Timoteüs. Deze spreuk zag Van Luyn niet alleen als een opdracht voor zichzelf, maar ook als een uitnodiging aan alle gelovigen van de Kerk. De bisschop verwees in zijn homilie ook herhaaldelijk naar het moedige getuigenis van Sint Laurentius, de patroon van Rotterdam.

Toespraak CvdK
Na de eucharistie hield Jan Franssen, de commissaris van de Koningin van Zuid-Holland, een toespraak. Daarin prees hij Van Luyn om diens nationale en internationale leiderschap en om diens inspanningen om de Kerk gezicht te geven in de multiculturele samenleving. "Mgr. Van Luyn was een bisschop met gezag. Natuurlijk mede ontleend aan zijn ambt, maar zeker ook versterkt vanwege de persoon die hij was en is", aldus Franssen, die met Pasen 2009 rooms-katholiek werd en vorig jaar tot ridder van het Heilig Graf werd geslagen. Op zijn toespraak vanmiddag volgde een staande ovatie.

Kleintje Pils
Na afloop van de viering speelde het bekende dweilorkest Kleintje Pils The Battle Hymn of the Republic. Het optreden werd buiten voortgezet. Intussen had bisschop Van Luyn een kort informeel samenzijn met het kroonprinselijk paar.

Voorzitter bisschoppenconferentie
Meer dan zeventien jaar stond mgr. Van Luyn aan het hoofd van het Zuid-Hollandse diocees. In 2008 werd hij gekozen tot voorzitter van de Nederlandse Bisschoppenconferentie. Die taak zal hij blijven vervullen totdat op 2 juli mgr. Hans van den Hende de Rotterdamse bisschopszetel in bezit zal nemen. Kort daarna zullen de bisschoppen een nieuwe voorzitter kiezen. Bisschop Van Luyn is van plan in Bonn te gaan werken voor een salesiaanse organisatie die zich inzet voor zwerfjongeren.


Burgemeester Aboutaleb naast het kroonprinselijk paar.
Kleintje Pils.

Alle foto's: Christian van der Heijden/© RKK  

« Bekijk het complete nieuwsoverzicht.

Vrienden van Kleintje Pils

Cars

 

Omega Design: Grafisch ontwerp en drukwerk

 

KeukenhofKlompenfabriek NijhuisBrouwers Tours